San Juan - Laiya Road, Laiya, Batangas Philippines

Book Now

Cala Laiya

  • San Juan - Laiya Road, Laiya, Batangas Philippines

  • +639178839900

  • www.calalaiya.ph